Press "Enter" to skip to content

Bierzmowanie Anno Domini 2020

Jego Ekscelencja ks. bp Piotr Turzyński, biskup pomocniczy diecezji radomskiej, udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Radomiu. Młodzież przyjęła sakrament podczas Eucharystii sprawowanej 23 czerwca 2020 r. o godz. 18:00, w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Radomiu.

Przed rozpoczęciem Liturgii, Rodzice bierzmowanych powitali Księdza Biskupa i poprosili o udzielenie ich dzieciom sakramentu bierzmowania. W homilii zaś Biskup Turzyński podkreślił rolę Ducha Świętego w życiu każdego wierzącego. Na zakończenie Liturgii, ks. Lucjan Rożek SAC, proboszcz, podziękował za posługę Biskupowi, a także wyraził wdzięczność animatorom za przygotowanie młodzieży do tego sakramentu. Ks. Proboszcz zachęcił Młodych, aby badali swoje sumienie i żyli według Ducha.

Koordynatorem tegorocznych przygotowań młodzieży do sakramentu bierzmowania był ks. Tomasz Kotulski SAC, wikariusz. Animatorami małych grup byli księża, siostry zakonne, katecheci oraz osoby świeckie zaangażowane we wspólnotę „Galilea”. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 110 osób.