Anonimowi Alkoholicy

 
 

 

RZUT OKA NA AA

 

Anonimowi Alkoholicy są grupą ludzi, którzy spotykają się, aby nie pić alkoholu i trwać w trzeźwości. Są to grupy wsparcia dla trzeźwiejących alkoholików zwane też „MITYNGAMI AA”.
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach zamkniętych czyli (dla alkoholików) jest pragnienie zaprzestania picia. Oprócz spotkań zamkniętych są również spotkania otwarte dla „nowicjuszy”, sympatyków i innych ludzi zainteresowanych problematyką uzależnień.
Za udział w spotkaniach AA nie pobiera się żadnych opłat. Wspólnota AA utrzymuje się z dobrowolnych datków.

W Polsce istnieje ponad tysiąc grup AA, które funkcjonują w każdym dużym mieście.
Spisy adresowe spotkań AA w całej Polsce można odnaleźć na stronie internetowej : www.aa.org.pl, zaś w regionie Radomia pod adresem e-mail: radom@aa.org.pl

Punkt informacyjno-kontaktowy: 26-600 Radom, ul. Limanowskiego 60
tel.: 48 363 20 18 czynny: wtorek i czwartek, godz. 17.00- 19.00 – dzwoń!!!


Wspólnota AA:

 • nie zajmuje stanowiska w zakresie problemów alkoholowych;
 • nie uczestniczy w publicznych dyskusjach na ten temat;
 • nie opowiada się w konkretnych sprawach na temat uzależnień;

Głównym celem jest trwanie w trzeźwości.
Na spotkaniach AA alkoholicy rozmawiają o swoich doświadczeniach z alkoholem i przez to pomagają sobie. Nie oceniają swoich wypowiedzi, nie krytykują, nie przerywają sobie wypowiedzi (mówią ile chcą, albo wcale) podobnie jak na grupie terapeutycznej. Każdy z nich mówi wyłącznie o tym jaką drogę przeszedł i w jaki sposób dzisiaj sobie radzi utrzymując trzeźwość.
W związku z tym, że takich ludzi utrzymujących trzeźwość jest w AA wiele – istnieje też wiele pomysłów na to, by nie pić.
Anonimowi Alkoholicy utrzymują trzeźwość m.in. dzięki realizacji programu „Dwunastu Kroków”, który jest podstawą AA. Wspólnota AA jest anonimowa, tzn. członkowie AA zachowują swoją anonimowość wobec środków masowego przekazu. Nie oczekuje się również od nowo przybyłych na spotkaniu AA, aby ci – ujawniali swoje nazwiska czy nawet imiona. „W AA nic się nie musi” – to stwierdzenie często powtarza się w gronie AA.

Wspólnota AA:

 • nie rejestruje swoich członków;
 • nie wykonuje żadnych badań;
 • nie wiąże się z żadnymi organizacjami;
 • nie daje pieczątek;
 • nie diagnozuje uzależnienia;
 • nie zajmuje się detoksykacją wychodzących z ciągu alkoholików i nie pełni roli pomocy społecznej;
 • nie wymusza wśród swoich członków przyjęcia jakiegoś określonego poglądu religijnego;
 • spotkania AA w pobliżu Kościołów Katolickich nie oznaczają, że mogą w nich brać udział wyłącznie osoby z nim związanie;
 • nie konsultuje;
 • nie załatwia spraw prawnych czy materialnych.

Uczestnicy AA na spotkaniach dowiadują się, co to znaczy być alkoholikiem, jak myśleć o sobie i jak wytrwać w trzeźwości.

NORMY GRUPOWE


Wśród zajęć grupowych, w których będziesz brał/a udział obowiązuje kilka ważnych zasad.
Oto one:

 • obowiązuje punktualność;
 • bezwzględna abstynencja od alkoholu i środków psychoaktywnych;
 • obowiązuje tajemnica grupy;
 • mówimy sobie po imieniu;
 • swoboda wypowiedzi;
 • nie stosujemy przemocy fizycznej i psychicznej wobec siebie;

 

12 kroków AA:

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
 3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
 4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

^^^ Powrót na górę strony ^^^


JAK DZIAŁA ALKOHOL

 

Alkohol etylowy zawarty we wszystkich napojach alkoholowych: piwie, winie, wódce, jest substancją psychoaktywną. Posiada zdolność szybkiego przenikania do mózgu i wywołuje zmiany, których rodzaj i nasilenie są związane z poziomem stężenia alkoholu we krwi. Już po kilku minutach od spożycia alkoholu jego poziom wzrasta. Do maksymalnego stężenia alkoholu we krwi dochodzi po upływie około 1-1,5 godziny od chwili jego spożycia.

Alkohol ma działanie tłumiące (depresyjne) i przeciwbólowe. Tłumienie czynności nerwowej polega na spowolnieniu przekaźnictwa neurohormonalnego, czyli spowolnieniu przepływu impulsów nerwowych wzdłuż włókien nerwowych. Ponieważ w pierwszej kolejności tłumione jest działanie mózgowych ośrodków kontroli, pojawia się uczucie rozluźnienia, lekkości, euforii. To właśnie wyraźny, błyskawicznie osiągany efekt euforyzujący odpowiada za popularność alkoholu.

W miarę jak wzrasta stężenie spożywanego alkoholu we krwi, pojawiają się dalsze zaburzenia:

STĘŻENIE

OBJAWY

od 0,2 do 0,5 promila Nieznaczne zaburzenia równowagi oraz euforia i obniżenie krytycyzmu, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zaburzenia widzenia
do 0,7 promila Zaburzenia sprawności ruchowej (niezauważalne osłabienie refleksu, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji
do 2 promili Zaburzenia równowagi, sprawności i koordynacji ruchowej, obniżenie progu bólu, spadek sprawności intelektualnej (błędy w logicznym rozumowaniu, wadliwe wyciąganie wniosków itp.) pogłębiający się w miarę narastania intoksykacji alkoholowej, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, obniżona tolerancja, zachowania agresywne, pobudzenie seksualne, wzrost ciśnienia krwi oraz przyspieszenie akcji serca
do 3 promili Zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa), wyraźne spowolnienie i zaburzenia równowagi, wzmożona senność, znaczne obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań
do 4 promili Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, osłabienie lub zanik odruchów fizjologicznych oraz głębokie zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki
powyżej 4 promili Stan zagrożenia życia - głęboka śpiączka, zaburzenia czynności ośrodka oddechowego i naczyniowo-ruchowego, możliwość porażenia tych ośrodków przez alkohol

Powyżej stężenia 0,6 promila skutki spożycia alkoholu są już wyraźnie negatywne. Znacząco pogarsza się ocena, percepcja, zdolność uczenia się, pamięć, koordynacja, libido, czujność oraz samokontrola.
Nie przekraczaj tej granicy.

Alkohol rozkładany jest w organizmie przede wszystkim w wątrobie (94% wypitego alkoholu) ze średnią szybkością ok. 0,15 prom. na godzinę. Nie ma skutecznych sposobów na radykalne przyspieszenie tego procesu. Ok. 5 % alkoholu jest wydalane przez płuca lub skórę i od 0,5% do 2% przez nerki.

Alkohol jest substancją toksyczną i jego spożywanie prowadzi do wielu uszkodzeń w organizmie!!!

Przewód pokarmowy - alkohol drażni śluzówkę, może być przyczyną stanów zapalnych, powodować nawrót choroby wrzodowej. Alkohol powoduje stan zapalny wątroby, spożywany w nadmiernych ilościach prowadzi do marskości wątroby. Zakłóca wchłanianie glukozy, aminokwasów, witamin, mikroelementów i innych substancji. Alkohol uszkadza trzustkę zwiększając m.in. ryzyko niedrożności przewodów trzustkowych. Alkohol powoduje niedobory witaminy B1, kwasu foliowego i witaminy A i powoduje niedobory pokarmowe. Znosi uczucie głodu.

Układ krążenia - alkohol zmienia metabolizm w mięśniu sercowym. Osłabiona zostaje siła mięśnia sercowego. Może być przyczyną nadciśnienia tętniczego. Nadużywanie alkoholu zwiększa ryzyko choroby niedokrwiennej serca. Małe dawki - nie przekraczające 1-2 porcji standardowych - mogą mieć w niektórych przedziałach wiekowych działanie wpływające na niedokrwienie mięśnia sercowego. U ok. 30% pacjentów z nadciśnieniem podstawową lub główną przyczyną jego występowania jest właśnie nadużywanie alkoholu.

Układ wewnątrzwydzielniczy - alkohol powoduje podwyższenie poziomu kortyzolu (hormon stresu); obniżenie poziomu testosteronu u mężczyzn i zaburzenia miesiączkowania u kobiet. Alkohol wpływa na obniżenie potencji u mężczyzn.

Układ odpornościowy - alkohol osłabia odporność na infekcje wirusowe i bakteryjne. Skutkiem obniżonej odporności jest m.in. zwiększone ryzyko występowania pewnych odmian raka, zwłaszcza przełyku, wątroby, trzustki, części nosowej, gardła, krtani i tchawicy oraz raka sutka u kobiet.

Układ oddechowy - alkohol powoduje przewlekłe zapalenie błony śluzowej tchawicy i oskrzeli.

Funkcjonowanie psychiczne i zmiany osobowości - alkohol wpływa na: bezsenność, zaburzenia równowagi emocjonalnej, depresja, niepokój, rozdrażnienie, nagłe zmiany nastroju, próby samobójcze, amnezja (niepamięć), uzależnienie od alkoholu, delirium tremens (drgawki alkoholowe), psychozy alkoholowe, halucynozy alkoholowe, otępienie (zespół Korsakowa). Z czasem nadużywanie alkoholu może prowadzić do problemów z pamięcią, koncentracją oraz spowolnienia procesów myślowych. „Człowiek przestaje być takim, jakim był kiedyś i jakim znali go jego bliscy".


Jak podaje WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) alkohol jest przyczyną występowania około 60 różnego typu chorób, w tym niektórych nowotworów. Jest trzecią co do częstości przyczyną zgonów na świecie (z powodu urazów, wypadków, samobójstw i chorób).

^^^ Powrót na górę strony ^^^


KIEDY JEST UZALEŻNIENIE?

 

Sygnały ostrzegawcze

Uzależnienie od alkoholu rozwija się stopniowo i nikt nie może powiedzieć, że uzależnił się np. 17 stycznia o 22-giej. Z powodu systemu mechanizmów obronnych pomniejszających oraz zniekształcających rozmiary problemu, sama osoba zainteresowana orientuje się dość późno, iż coś niepokojącego dzieje się w jej życiu. Kiedy pojawią się wyraźne objawy uzależnienia, na ogół choroba jest już rozwinięta. Jednak warto wiedzieć, iż są pewne sygnały rozwoju uzależnienia, które powinny zwrócić naszą uwagę. Pozwolą one w porę podjąć odpowiednie działania zaradcze.

Poniżej przedstawiamy listę takich sygnałów - zawiera szereg najczęściej powtarzających się sygnałów wskazujących na pojawienie się początków uzależnienia:

 • Gdy człowiek zauważa, że działanie alkoholu odpręża i daje ulgę, redukuje napięcie, niepokój, osłabia poczucie winy, ośmiela, ułatwia zaśnięcie czy pobudza do działania... Innymi słowy - reguluje twój nastrój.
 • Gdy osoba zagrożona uzależnieniem zaczyna poszukiwać, inicjować i organizować okazje do wypicia, pije łapczywie, jakby gasząc pragnienie, wyprzedza kolejki...
 • Gdy postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, np. oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój gdy nie można się napić lub gdy alkoholu zabraknie…).
 • Gdy powtarzają się przypadki upicia, osoba zagrożona pije alkohol pomimo zaleceń lekarskich, sugerujących konieczność powstrzymywania się od picia...
 • Gdy pojawia się duma z tego, że może wypić większą niż uprzednio ilość alkoholu (tzw. mocna głowa świadcząca o wzroście tolerancji na alkohol)...
 • Gdy pojawiają się incydenty zapominania wydarzeń, które miały miejsce poprzedniego dnia podczas picia (tzw. palimpsesty alkoholowe, "urwane filmy", "przerwy w życiorysie")."Jak ja doszedłem do łóżka?", „O czym rozmawiałem z moim szefem godzinę wieczorem przez komórkę?"...
 • Gdy ktoś, kto uprzednio pił w sytuacjach towarzyskich, zaczyna pić w samotności i do tego w ukryciu...
 • Gdy powtarzają się przypadki prowadzenie samochodu po niewielkiej nawet ilości alkoholu...
 • Gdy na uwagi o konieczności ograniczenia picia lub sytuacje utrudniające dostęp do alkoholu osoba zagrożona uzależnieniem reaguje agresją lub rozdrażnieniem i stara się unikać rozmów na temat swojego picia...
 • Gdy zaczynają się powtarzać wewnętrzne, nieudane próby ograniczenia picia lub przysięgi abstynencji po to, aby udowodnić sobie posiadanie kontroli nad piciem alkoholu...
 • Gdy powtarza się regularne wypijanie dużych dawek alkoholu zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu,np. jednorazowo powyżej 100 gramów etanolu lub regularne codziennie spożywanie powyżej 20 gramów etanolu...
 • Gdy dzień zaczyna się od picia alkoholu (np. poranne piwo)...
 • Gdy używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie)...
 • Gdy rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane...

MOŻE TO OZNACZAĆ ŻE JESTEŚ UZALEŻNIONY - NIE CZEKAJ, IDŹ DO SPECJALISTY, PAMIĘTAJ: UZALEŻNIENIE TO NIE KATAR, SAMO NIE PRZEJDZIE !!!

Fazy uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm (uzależnienie od alkoholu, choroba alkoholowa) jest chorobą:

 • postępującą czyli prowadzącą do degradacji we wszystkich sferach życia człowieka uzależnionego, degradacji fizycznej organizmu, psychicznej, społecznej i duchowej.
 • pierwotną czyli powodującą powstawanie wielu innych chorób o charakterze somatycznym i psychicznym, zaburzeń i problemów emocjonalnych.
 • chroniczną czyli nieuleczalną, nie można jej wyleczyć ale można zatrzymać jej rozwój.
 • śmiertelną czyli prowadzącą do śmierci, nie leczona skraca życie osobie uzależnionej nawet o 15 lat, najczęściej w wyniku uszkodzenia somatycznego organizmu.

Postępujący, pierwotny i chroniczny charakter choroby alkoholowej obrazują poniżej przedstawione fazy uzależnienia.

Fazy uzależnienia od alkoholu:

 • picie towarzyskie - picie sprawia przyjemność, wzrost tolerancji na alkohol, mit mocnej głowy. Alkohol jest regulatorem nastroju. Osoba pije większe ilości i szybciej niż inni aby uzyskać stan polepszenia nastroju, nabrać pewności siebie, odwagi.
 • faza ostrzegawcza - przerwa w życiorysie, szukanie okazji do picia, inicjowanie wypijanych kolejek, po wypiciu lepsze samopoczucie, "dusza towarzystwa", alkohol przynosi ulgę, uwalnia od napięcia, rozpoczęte picie kończy się często upiciem się, "urwaniem filmu", próby picia w samotności, na kaca. Pojawiają się głody alkoholowe (nieprzyjemne natrętne myśli, o piciu, które powracają od kilku do kilkunastu razy dziennie). Głód alkoholowy i bezsilność wobec niego powoduje kolejne napicie się.
 • faza krytyczna - klin, wyrzuty sumienia, kac moralny, "klin" przynosi ulgę, zaniedbywanie rodziny, konflikty małżeńskie, nieobecności w pracy, usprawiedliwianie picia licznymi okazjami, wzrost agresywności, konflikty z prawem, nieregularne odżywianie się, zaniedbywanie wyglądu zewnętrznego, zaburzenia popędu seksualnego, picie ciągami na przemian z okresami całkowitej abstynencji dla poprawy zdrowia, udowodnienia "silnej woli", składanie przysiąg abstynenckich, poczucie pustki, bezradności.
 • faza chroniczna - utrata kontroli, okresy długotrwałego opilstwa, picie poranne "kac gigant", upijanie się w samotności, spadek tolerancji na alkohol (już mała ilość alkoholu powoduje upojenie lub upicie się), sięganie po alkohole niekonsumpcyjne - niespożywcze, rozpad więzi rodzinnej, wynoszenie rzeczy, kradzieże w celu zdobycia alkoholu, degradacja zawodowa i społeczna, otępienie alkoholowe, "wtórny analfabetyzm", alkohol staje się jednym celem w życiu, psychozy alkoholowe, "delirium", choroby somatyczne, nieodwracalna marskość wątroby, zapalenie trzustki, cukrzyca, żylaki przełyku, krwotoki wewnętrzne, rak żołądka, uszkodzenie nerek, choroby serca, zawał serca, szpecące choroby skórne, obniżenie produkcji hormonów, obniżenie odporności na infekcje, degradacja układu nerwowego, padaczka alkoholowa, psychozy alkoholowe będące wynikiem uszkodzenia mózgu.

TYLKO DECYZJA O ZUPEŁNYM ODSTAWIENIU ALKOHOLU OZNACZA RATUNEK DLA ALKOHOLIKA!!!

^^^ Powrót na górę strony ^^^


GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 

Podstawową formą leczenia uzależnienia od alkoholu jest terapia grupowa. Prowadzą ją różne ośrodki terapii uzależnień w Radomiu jak i na terenie całego naszego kraju. Osoba dotknięta tym problemem zgłasza się do danej placówki z prośbą o pomoc wyjścia z nałogu. W Polsce każdy może leczyć się za darmo z choroby alkoholowej w odpowiednich placówkach.
Podczas leczenia w ośrodku (poradni) głównym oddziaływaniem jest terapia grupowa. Grupa terapeutyczna służy odkrywaniu siebie. Odkrywamy prawdziwego siebie zastępując iluzje i samooszukiwanie się. Gdy wiemy, kim jesteśmy, możemy zacząć się zmieniać. Każdy może się zmieniać, niezależnie od tego, jaki jest młody lub jaki jest stary.
Grupa terapeutyczna służy naszemu własnemu rozwojowi. Tutaj mówimy o sobie lub dajemy informacje zwrotne. Uczymy się słuchać innych. Uczymy się udzielać informacji zwrotnych, ale również przyjmować je od innych.

W terapii pomocne są następujące reguły:

 1. Zrównanie z innymi.
  Zrównujemy się z innymi, gdy zdobywamy się na odwagę i mówimy, że jest nam przykro lub czujemy strach, gdy zdobywamy się na otwartość i szczerość. Lepiej, gdy mówisz prawdę, niż gdy masz rację.
 2. Informacje zwrotne.
  Informacja zwrotna, to Twoja wypowiedź dla drugiej osoby o tym jak ją odbierasz, jak ją spostrzegasz, jakie uczucia w Tobie wywołuje. Mów konkretnie to, co przyjemne i co przykre. Informacja zwrotna, to nie mówienie, jaki on jest, tylko jak ty go postrzegasz: co słyszysz, co widzisz, co czujesz. Do terapii grupowej odnosi się powiedzenie, że jeżeli 10 osób twierdzi, że masz ogon, to lepiej obejrzyj się za siebie i sprawdź…
 3. Dobre słuchanie, co mówią inni.
  Skoncentruj się na osobie, która mówi. Uważaj na słowa, sposób mówienia, wyrażane przez nią emocje. Nie oceniaj. Nie udzielaj rad. Oceny i rady, przekazywane w dobrym celu, ograniczają swobodę drugiej osoby.

OŚRODKI TERAPEUTYCZNE LECZENIA UZALEŻNIEŃ:

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Agna”
  Radom, ul. 1905 Roku 21, tel. 48 383-66-72, e-mail: info[@]odwyk.radom.pl
 • Przychodnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
  Radom, Narutowicza 1, tel.: 48 363 19 93, faks: 48 362 27 89
 • Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej. Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu i Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
  Radom, ul. Krychnowicka 1, tel. 48 332 45 92
 • Centrum Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej Przychodnia Zdrowia Psychicznego. Przychodnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
  Radom, ul. Reja 30, tel. 48 363 19 93, pon.- pt. 8.00-15.00
 • Poradnia Leczenia Uzależnień
  Radom ul. Tochtermana 1, tel. 48- 361-56-19, pon.- pt. 8.00 -20.00
 • Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy „VIKTORIA”
  Radom ul. Limanowskiego 75, tel. 48 383 55 70, pon.-pt. 17.30-20.00
 • Poradnia Rodzinna i Uzależnień
  Radom, ul. Reja 5/1, tel. 48 385 06 25


SPIS ADRESOWY GRUP AA – INTERGRUPA RADOMSKA
e-mail: radomska012@aa.org.pl

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY
Radom, ul. Limanowskiego 60, tel. informacyjno kontaktowy: 48 363 20 18 czynny wtorek i czwartek, godz.17.00-19.00, e-mail: radom@aa.org.pl

Godzina

Nazwa grupy

Adres

Otwarty - Zamknięty

PONIEDZIAŁEK

18:00

„Nad Potokiem”

Radom ul. Zbrowskiego 48 (Jadłodajnia „Caritas”)

Pierwszy otwarty

18:00

„Nasz Dom”

Pionki ul. 15-go Stycznia 2 („Legionówka”)

Pierwszy otwarty

19:30

„Na Ustroniu”

Radom ul. Kwiatkowskiego 104 (Par. św. Rafała)

Otwarte rocznicowe

WTOREK

10:00

„Nowy Świat”

Radom ul. Limanowskiego 60 ( P.I.K.)

Wszystkie otwarte

16:00

„B-Kwadrat”

Radom ul. Reja 30 (przychodnia odwykowa)

Wszystkie otwarte

17:00

„Światło Życia”

Kozienice ul. Warszawska 47 (M.O.T.)

Ostatni otwarty

17:30

„Zamkowe Wzgórze”

Iłża ul. Orła Białego 3(Ośrodek Sportu i Rekreacji)

Zamknięte

18:00

„Dromader”

Radom Plac Stare Miasto 2

Ostatni zamknięty

18:00

„Odnowa”

Pionki ul. Kolejowa 5 (Parafia św. Barbary)

Pierwszy otwarty

ŚRODA

16:00

„Tęcza” – gr. kobieca

Radom ul. Tochtermana1 (Poradnia Terapii Uzal)

Trzecia środa otwarte

17:00

„Barka”

Sieciechów ul. 11 Listopada 2 (Urząd Miejski)

Wszystkie otwarte

17:30

„Mogę”

Radom ul. Sienkiewicza 13 (wejście od ul. Mickiewicza)

Zamknięte

18:00

„Pierwszy Krok”

Świerże Górne (Parafia św. Jakuba)

Zamknięte

18:00

„Przytyk”

Przytyk Nowa Plebania przy kościele

Ostatni zamknięty

CZWARTEK

18:00

„Przeszłość dla Przyszłości”

Radom ul. Młodzianowska 124 (Parafia św. Józefa)

Zamknięte

18:00

„Odnowa”

Przysucha ul. Przemysłowa 5 (Stow. Abstynentów Opoka)

Zamknięte

18:15

„Przebudzenie”

Radom ul. Krychnowicka 1 (Oddział Odwykowy Szpitala)

Zamknięte

19:00

„Emmanuel”

Radom ul. Kościelna 5b (budynek „Caritas”)

Nieparzyste otwarte

PIĄTEK

17.00

„Światło Życia”

Kozienice ul. Warszawska 47

Ostatni otwarty

17.00

„Jutrzenka”

Białobrzegi Stara Plebania przy kościele św. Trójcy

Ostatni otwarte

17:00

„Potworów”

Potworów (plebania - piwnica)

Wszystkie otwarte

17:00

„Bezsilność”

Radom ul. Tochtermana 1 (Poradnia Terapii Uzal)

Nieparzyste otwarte

18:00

„Michałów”

Radom ul. Królowej Jadwigi 17

Pierwszy otwarty

19:00

„Wiara-Nadzieja-Miłość”

Radom ul. Orląt Lwowskich 9 ( Chrystusa Króla)

Pierwszy otwarty

SOBOTA

10:00

„Katharsis”

Kozienice ul. Warszawska 19 (budynek starego banku)

Ost. soboty - zamknięte

17:00

„Nasz Dom”

Pionki ul. 15-go Stycznia 2 „Legionówka”

Pierwszy otwarty

17:00

„Nowy Kierunek”

Wierzbica Al. Jana Pawła II ( dawny Urząd Gminy)

Zamknięte

18:00

„Wsparcie”

Radom ul. Wierzbicka1 (Parafia Św. Teresy)

Ostatni otwarty

18:00

„Nowe Życie”

Lipsko ul. Śniadeckiego 2 (szpital)

Wszystkie zamknięte

NIEDZIELA

17:00

„Nadzieja”

Wyśmierzyce budynek starej organistówki

Pierwszy otwarty

17:00

„ Sukces ''

Zwoleń ul. Wyszyńskiego (pomieszczenia Caritas)

Ost. otwarty

17:00

„Michael”

Radom ul. Zbrowskiego 48 (Jadłodajnia „Caritas”)

Zamknięte

17:00

„Na Wiejskiej”

Radom ul. Młodzianowska 124 (Parafia św. Józefa)

Zamknięte

18:00

„Odnowa”

Przysucha ul. Przemysłowa 5 (Stow. Absty. Opoka)

Trzeci otwarty

18:00

„Pierwszy Krok”

Świerże Górne (Parafia św. Jakuba)

Otwarte

DNI ŚWIĄTECZNE – czerwona kartka w kalendarzu

17:00

„Michael”

Radom ul. Zbrowskiego 48 (Jadłodajnia „Caritas”)

Otwarte

17:00

„Na Wiejskiej”

Radom ul. Młodzianowska 124 (Parafia św. Józefa)

Rocznicowe otwarte

 

^^^ Powrót na górę strony ^^^


MITYNGI AA

 

PARAFIA ŚWIĘTEGO JÓZEFA

RADOM, UL. MŁODZIANOWSKA 124

(PALLOTYNI)

DWIE GRUPY:

I GRUPA: „NA WIEJSKIEJ”

NIEDZIELA, GODZ. 17.00 „ZAMKNIĘTY”
OSTATNIA NIEDZIELA MIESIĄCA „OTWARTY”


II GRUPA: „PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”

CZWARTEK GODZ. 18.00 „ZAMKNIĘTY”
OSTATNI CZWARTEK MIESIĄCA „OTWARTY”

KONTAKT:
ANNA 504 603 436
ANDRZEJ 697 632 182
 

^^^ Powrót na górę strony ^^^