Grupa JPII

Zespół JPII został reaktywowany na uroczystość 35-lecia kapłaństwa księdza Zbigniewa Stanka w czerwcu 2005 r. Miało to być jednorazowe przedsięwzięcie, podziękowanie dla kapłana, który bardzo mocno zapisał się w życiu młodzieży w latach 1977 - 1987, pracując w parafii pallotyńskiej na Młodzianowie, będąc moderatorem Oazy młodzieżowej i pomysłodawcą ówczesnego zespołu muzycznego Koinonia.

W roku 2006, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, grupa osób związana w różny sposób z działalnością parafii Księży Pallotynów - przy wsparciu ks. Zbigniewa Kołodzieja postanowiła zaangażować się w przygotowanie uroczystości rocznicowych - oprawę muzyczną, multimedialną, komentarze do mszy świętej, nabożeństwa i procesji „na górkę" przy ulicy Jana Pawła II. Grupa ta została nazwana później Grupą JPII.

Grupa JPII to ludzie współtworzący wiele lat wcześniej zespół Koinonia, aktywnie działający w ruchu oazowym, służbie liturgicznej ołtarza, kołach misyjnych i pielgrzymowaniu na Jasną Górę. Od kilku lat zespół przygotowuje oprawę comiesięcznych Mszy Świętych i nabożeństw w intencji beatyfikacji Jana Pawła II.