Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym - Magnificat

Odnowa w Duchu Świętym gromadzi wielu ludzi świeckich w różnym wieku i z różnych środowisk, odnajdujących dzięki niej swoje miejsce w Kościele i świecie. Osoby te tworzą grupy modlitewne, liczące od kilku do kilkuset członków. Łączy ich chrzest w Duchu Świętym - podstawowe doświadczenie wiary, znane pierwszym chrześcijanom. Chrzest w Duchu Świętym, zwany także „wylaniem Ducha Świętego” lub „modlitwą odnowienia darów Ducha Świętego” nawiązuje do biblijnej i historycznej Pięćdziesiątnicy.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym Parafii Świętego Józefa - Magnificat spotyka się co środę o godz. 19.00.

Opiekunem jest ks. Dominik Gaładyk SAC