Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym ruchem apostolstwa rodzin. Podstawową zasadą jest dążenie do komunii z Chrystusem. Wzrost życia duchowego jego członków dokonuje się poprzez głębię indywidualnej modlitwy, codziennej Eucharystii, regularnych spotkań formacyjnych, kierownictwo duchowe i adoracje Najświętszego Sakramentu. Poprzez zawierzenie swojego życia Maryi oddaje się na służbę Bogu i Kościołowi.

Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 18.30 w salach parafialnych. Opiekunem wspólnuty jest ks. Paweł Śliżewski SAC.