Press "Enter" to skip to content

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 19 marca 2023 r.

 1. Przeżywamy dziś czwartą niedzielę Wielkiego Postu zwaną „Laetare”. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem”, czyli: Raduj się, Jerozolimo. To znak, że zbliżamy się do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.
 2. Dziś Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.15. Po Nabożeństwie można złożyć ofiary na kwiaty do Bożego Grobu w naszej świątyni.
 3. Dziś 19-go marca przypada Uroczystość św. Józefa, Patrona naszej parafii. Jeśli w Wielki Poście Uroczystość ta przypada w niedzielę to jest przesuwana na inny dzień i tak Uroczystość ku czci św. Józefa będziemy świętowali jutro. Msze święte będą o godz. 6.30; 9.00 i 18.00. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
 4. W piątki Droga krzyżowa dla dorosłych o godz. 7.30 i 17.20, dla dzieci – o godz. 16.30, dla młodzieży – o godz. 19.00.
 5. W sobotę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia przeżywany jest Dzień Świętości Życia. Msze święte w naszym kościele będą o godz. 6.30; 8.00; 9.30 i 18.00. Po Mszach świętych o godz. 9.30 i 18.00 będzie można przystąpić do dzieła Duchowej Adopcji. Tego dnia przypada 31. Rocznica powstania Diecezji Radomskiej. Z tej okazji Biskup Radomski zaprasza na Mszę św. do katedry na godz. 12,00.
 6. W poniedziałek, 27 marca, na godz. 18.00 Wspólnota „Magnificat” zaprasza do Kina Helios na film o św. Józefie, pt. „Opiekun”. Jest to dobry film zrealizowany w oparciu o świadectwa o cudach za wstawiennictwem św. Józefa. Cena biletu: 15 zł. Zapisy w zakrystii i w kancelarii.
 7. Organizujemy wyjazd do Częstochowy na Pallotyńskie Czuwanie Maturzystów na Jasnej Górze 1 kwietnia. Zapraszamy do udziału w czuwaniu szczególnie młodzież maturalną, ale również i wszystkich młodych. Koszt wyjazdu 50 zł, więcej informacji u ks. Marcina.
 8. Młodzieżowa Schola Pallottiego zaprasza młodzież do uczestnictwa we wspólnym śpiewaniu w niedziele na Mszy św. o godz. 9,30. Próby odbywają się w soboty o godzinie 16,00.
 9. Osobom zapisanym na Misterium Męki Pańskiej do Ołtarzewa przypominamy, że wyjazd jest w najbliższą sobotę o godz. 13:00 sprzed kościoła.
 10. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu rekolekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej: rodzicom i dziadkom, siostrom zakonnym, kapłanom, dyrekcjom szkół oraz nauczycielom. Dzieci i młodzież bardzo licznie wzięli udział w rekolekcjach. Niech to wszystko zaowocuje pogłębioną przyjaźnią z Bogiem. Zapraszamy do Wspólnot dla dzieci i młodzieży działających w naszej parafii.
 11. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 18,00 będzie spotkanie dla dzieci ze Szkoły Podst. nr 11 przygotowujących się do I Komunii Świętej i ich rodziców.
 12. Komunikat Konferencji Episkopatu Polski

  ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI
  Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski 

  W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”
  Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni
  Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.
  Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory: „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”. Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.
  Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II. Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.
  Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce. Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.
  Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

  Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
  Warszawa, 14 marca 2023 roku