Press "Enter" to skip to content

Ogłoszenia 11.04.2021

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
11 kwietnia 2021 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Druga niedziela Wielkanocy obchodzona jest jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. Ojciec Święty Jan Paweł II podczas ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 r.: zachęcał nas mówiąc: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
  2. Dzisiaj w naszej diecezji rozpoczyna się Jerycho Rodzin, tj szczególna modlitwa różańcowa, której celem jest odnowienie naszej wiary i zawierzenie Bogu naszego życia. Będzie trwało 32 tygodnie. Rozpocznie się dziś w święto Miłosierdzia w sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie a zakończy w Uroczystość Chrystusa Króla w katedrze. W naszej parafii Jerycho będzie w listopadzie. W gablocie ogłoszeń jest Słowo Biskupa Radomskiego do wiernych diecezji na ten temat.
  3. Dzisiejsze święto to także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Z tej okazji zapraszamy do włączenia się w zbiórkę przyborów szkolnych dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Radomiu. Przy wejściu do kościoła ustawione są kosze, do których przez cały tydzień możemy wkładać kredki, farby, bloki rysunkowe i inne materiały szkolne. Za wszelkie dary składamy serdeczne Bóg zapłać.
  4. Do dzisiejszego święta przygotowywaliśmy się nowenną. Dziś na godz. 15.00 zapraszamy na Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Z tej racji nie będzie już Nabożeństwa o godz. 17.20. Po Nabożeństwie o godz. 15.00 będzie zmiana tajemnic różańcowych dla Wspólnoty Żywego Różańca.
  5. We wtorek, 13 kwietnia, Nabożeństwo fatimskie dla osób chorych, starszych i samotnych. O godz. 8.30 różaniec i okazja do spowiedzi. O godz. 9.00 Msza święta i Adoracja.
  6. W 2019 r. Sejm Rzeczypospolitej ustanowił 14-ty kwietnia świętem Chrztu Polski. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości. Pamiętajmy o tym wydarzeniu w swoich modlitwach i dziękujmy Bogu za dar wiary i chrztu świętego.

Kuria Diecezji Radomskiej

Radom, dnia 9 kwietnia 2021 r.

Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!

W dniu 11 kwietnia 2021 roku, rozpoczniemy w naszej diecezji Jerycho Rodzin. Od Niedzieli Miłosierdzia do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, przez 32 tygodnie, będzie trwała modlitwa w kolejnych dekanatach, parafiach, naszych rodzinach. Pragniemy odnowić naszą wiarę i zawierzyć Bogu nasze życie. Nasze dzieło będzie miało swój początek w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, a cudowny wizerunek Świętej Rodziny będzie towarzyszył naszej modlitwie na każdym etapie, aż do zakończenia w katedrze radomskiej pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny.

Naszej Orędowniczce, Matce Kościoła i Rodziny, zawierzam ten wyjątkowy czas działania Bożej Łaski. Niech posługa duszpasterzy objawi ufność i przyniesie oddanie na wzór Św. Józefa. Niech Opieka Matki Bożej będzie wsparciem dla wszystkich rodzin i całej wspólnoty diecezjalnej. W tajemnicach radosnych będziemy zawierzać ofiarną miłość małżonków, oddaną troskę rodziców o wychowanie dzieci i młodzieży oraz umocnienie jedności w rodzinach. W tajemnicach światła będziemy dziękować za bogactwo duchowych darów we wspólnocie diecezjalnej, zaangażowanie tak wielu osób w liczne dzieła ewangelizacyjne, za wspólnoty formacyjne i modlitewne oraz różne dzieła charytatywne. Rozważając tajemnice bolesne, będziemy odnawiali naszą wrażliwość na duchowe dary, jakie nasi bracia i siostry przeżywają w łączności z Bogiem w tajemnicy choroby i cierpienia. W tajemnicach chwalebnych będziemy prosili o umocnienie naszego radomskiego Kościoła w mocy Ducha Świętego i zawierzymy Miłosierdziu Bożemu, tych którzy zakończyli już drogę ziemskiego życia.

Moi Drodzy! Wiemy, że własnymi siłami nie będziemy mogli naśladować Świętej Rodziny w umiłowaniu Boga i wypełnieniu Jego woli. Dlatego, wspólnie prośmy Matkę Bożą o opiekę nad nami i przez Jej wstawiennictwo poświęćmy Bogu siebie i wszystkich, z którymi pragniemy przeżywać wspólnotę życia i wiary.

Wasz biskup Marek