Press "Enter" to skip to content

Rekrutacja na studia

Rekrutacja na studia:
Trwa rekrutacja na Prawo w Collegium Intermarium – uczelni Ordo Iuris!
Międzynarodowa kadra, praktyczne nauczanie i relacja mistrz – uczeń. Tak prezentują się główne zalety studiów w Collegium Intermarium. Trwa właśnie rekrutacja na pierwszy rok studiów na nowo powołanej uczelni.
Studia Prawnicze w Collegium Intermarium oparte zostaną o najwyższe wzorce dydaktyczne. Poza doskonałą znajomością prawa krajowego, studenci otrzymają solidne przygotowanie w dziedzinie prawa międzynarodowego i znajomość najważniejszych zagadnień gospodarczych. Odbędą także zajęcia z filozofii, historii idei oraz retoryki. Celem uczelni jest wykształcenie prawników nie tylko kompetentnych, ale także świadomych kulturowo i etycznie. Kadrze Collegium Intermarium zależy na tym, by przyszłości najwyższe stanowiska w świecie prawa, biznesu, nauki, polityki, mediów, organizacji międzynarodowych i organów administracji publicznej były zajmowane przez osoby o szerokich horyzontach, z solidnym kręgosłupem moralnym, zdolne do krytycznego i twórczego myślenia, a przede wszystkim do odgrywania roli autorytetów w życiu społecznym.
Jak wskazują twórcy uczelni, Collegium Intermarium stawia na praktyczną i zindywidualizowaną dydaktykę, opartą na relacji mistrz-uczeń, która dotyczy każdego studenta na wszystkich etapach studiów. To praktyczne nastawienie idzie w parze z powrotem do klasycznej wizji uniwersytetu jako miejsca poszukiwania prawdy, dobra i piękna. Kształtując taki profil uczelni, jej twórcy proponują alternatywę wobec masowego charakteru współczesnego szkolnictwa wyższego.
„Collegium Intermarium to powrót do prawdziwej idei uniwersytetu. Do tego uniwersytetu, który – jak w średniowieczu – opiera się na rzeczywistej debacie, rzeczywistej wymianie myśli i poszukiwaniu prawdy, który jest zakorzeniony w ideach dobra i piękna, który jest zakorzeniony w klasycznej cywilizacji europejskiej, w cywilizacji chrześcijańskiej. Uniwersytetu, na którym podejmowanie odważnych wyzwań badawczych jest nie tylko prawem, ale i obowiązkiem każdego uczestnika społeczności akademickiej” – mówi rektor uczelni, dr r. pr. Tymoteusz Zych.
Druga tura rejestracji na studia prawnicze w Collegium Intermarium trwa do 23 września 2021 roku pod adresem https://collegiumintermarium.org/prawo-studia-stacjonarne/.
Z kolei do 30 września trwają w Collegium Intermarium zapisy na studia podyplomowe, w tym na nowoutworzony kierunek Organizacja i mentoring edukacji domowej. Inne propozycje to: Polityka rodzinna w samorządzie, Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności, Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka, Nowoczesne metody dowodowe, Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi. Uczelnia prowadzi również jedyne w swoim rodzaju anglojęzyczne studia LL.M in Human Rights and International Dispute Resolution dedykowane osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę oraz udoskonalić umiejętności praktyczne z zakresu praw człowieka i międzynarodowego rozwiązywania sporów.
Pełna oferta studiów dostępna jest na https://collegiumintermarium.org/oferta-studiow/