Press "Enter" to skip to content

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 7 sierpnia 2022 r.

    1. Przeżywamy dziś 19 Niedzielę zwykłą w roku liturgicznym. Dziś uświadamiamy sobie, że Kościół jest Matką wszystkich wierzących. Wierzymy w to, co jest objawione w słowie Bożym, spisanym a Kościół podaje nam do wierzenia. Wiara jest Bożym darem. Wierzymy w Boga,

Czytaj dalej

XVII Niedziela zwykła 24 lipca 2022 r. – ogłoszenia

  1. Przeżywamy dziś 17 Niedzielę zwykłą w ciągu roku. Modlitwa od najdawniejszych czasów, jest ważnym środkiem i przejawem życia duchowego człowieka. Jej zadaniem jest przemiana serca człowieka, który się modli i uproszenie u Boga potrzebnych łask dla siebie i dla drugich.

Czytaj dalej