Duszpasterze

Księża Pallotyni

Ks. Lucjan Andrzej Rożek SAC - Proboszcz parafii

Ks. Stanisław Barcikowski SAC - duszpasterz

Ks. Antoni Czulak SAC - duszpasterz

Ks. kan. Mirosław Dragiel SAC - kapelan Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu

Ks. Dominik Gaładyk SAC - wikariusz

Ks. Tomasz Kotulski SAC - wikariusz

Ks. Paweł Śliżewski SAC - duszpasterz

Ks. Karol Świostek SAC - duszpasterz

Ks. Mieczysław Żemojdzin SAC - duszpasterz

 


Siostry Zmartwychwstanki

S. Teresa CR - przełożona

S. Barbara CR - polonistka

S. Paulina CR - zakrystianka

S. Maria Magdalena CR - katechetka