Press "Enter" to skip to content

Duszpasterze

Księża Pallotyni

Ks. Lucjan Andrzej Rożek SAC – Proboszcz parafii

Ks. Stanisław Barcikowski SAC – duszpasterz

Ks. Dominik Gaładyk SAC – wikariusz

Ks. Tomasz Kotulski SAC – wikariusz

Ks. Paweł Śliżewski SAC – duszpasterz

Ks. Karol Świostek SAC – duszpasterz

Ks. Mieczysław Żemojcin SAC – duszpasterz


Siostry Zmartwychwstanki

S. Teresa CR – przełożona

S. Barbara CR – polonistka

S. Barbara CR – zakrystianka

S. Maria Magdalena CR – katechetka