Duszpasterze

Ks. Zygmunt Rutkowski SAC, proboszcz, rektor wspólnoty radomskiej
Koordynowanie pracy duszpasterskiej, Duszpasterska Rada Parafialna, Synod diecezji radomskiej, Żywy Różaniec, Ojcowie Ministranci starsi, chorzy
Ks. Antoni Czulak SAC, duszpasterz
Nabożeństwa Fatimskie dla chorych i nabożeństwa środowe do Matki Bożej, posługa w konfesjonale
Ks. Karol Świostek SAC, duszpasterz
Żywy Różaniec, posługa w kancelarii i konfesjonale, chorzy
Ks. kan. Mirosław Dragiel SAC, duszpasterz
kanonik Kapituły Kolegiaty św. Mikołaja w Końskich, kapelan Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, posługa duszpasterska w kościele Garnizonowym w Radomiu
Ks. Marek Kujawski SAC, duszpasterz
kapelan Hospicjum Królowej Apostołów
Ks. Andrzej Jasiński SAC
posługa w Hospicjum Królowej Apostołów
Ks. Stanisław Barcikowski SAC, duszpasterz
katechizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, odpowiedzialny za kursy przedmałżeńskie, prowadzi Nabożeństwa Fatimskie od maja do października, misje i rekolekcje, chorzy
Ks. Romuald Fogiel SAC, wikariusz
katechizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Oaza Rodzin, Wspólnota Galilea, chorzy
Ks. Stanisław Goliszek SAC, wikariusz
katechizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Oaza Rodzin, kazania pasyjne, chorzy
Ks. Tomasz Stefanowski SAC, radca wspólnoty radomskiej, wikariusz
egzorcysta diecezjalny, Ojcowie Ministranci młodsi, opiekun Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Wspólnota „Galilea”. Msza Św. trydencka, w każdą IV niedzielę miesiąca, o godz. 15.30, Msza Św. trydencka za zniewolonych, w każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 19.00, chorzy
Ks. Paweł Śliżewski SAC, wikariusz
katechizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23, przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, Msza Święta dla dzieci, w każdą niedzielę o godz. 12.00, opiekun duchowy gazetki parafialnej Moja Parafia, Wspólnota Rodzin Powołanych, opiekun chóru parafialnego Gloria Dei, chorzy
Ks. Marek Tomulczuk SAC, v-ce rektor wspólnoty radomskiej, wikariusz
diecezjalny opiekun Wspólnot dla Intronizacji NSPJ, katechizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9, przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, Msza Święta dla dzieci, w każdą niedzielę o godz. 12.00, Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Liturgiczna Służba Ołtarza, koordynator katechetów pracujących w parafii, chorzy
Ks. Artur Wierzbicki SAC, duszpasterz
kierownik Zespołu Radomskiego Caritas Pallotyńska, prowadzi Świetlicę Caritas Pallotyńska, koordynator akcji charytatywnych w parafii, Grupa AA, posługa duszpasterska w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób
z niepełnosprawnością umysłową, zarządza sklepikiem parafialnym
Ks. Marcin Sawicki SAC, wikariusz,
katechizacja w Publicznym Gimnazjum Nr 2, przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, posługa we Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”. Msze Św. dla młodzieży, w każdą niedzielę, o 10.45 i w II niedzielę miesiąca, o godz. 15.30 dla rodziców i młodzieży, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, chorzy
Ks. Mariusz Wierzba SAC, wikariusz
katechizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, odpowiedzialny za Msze Święte dla młodzieży, w każdą niedzielę o 10.45 i w II niedzielę miesiąca, o godz. 15.30 dla rodziców i młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, opiekun scholi młodzieżowej, przewodnik Grupy Pielgrzymkowej „Biała 11”, moderator Ruchu Światło-Życie
S. Anna Samuela Rzeźnikowska CR, przełożona wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek
katechizacja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 i Publicznym Przedszkolu nr 16, prowadzi scholę dziecięca, oprawa muzyczna Mszy Św. dziecięcych.
S. Maria Lidia Śpiewak CR
katechizacja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 23, oprawa liturgiczna Mszy Św. dziecięcych, odwiedziny u chorych.
S. Katarzyna Franciszka Rodziewicz CR
zakrystianka
S. Barbara Teresa Pańkowska CR
nauczycielka języka polskiego w Katolickim Gimnazjum im. św. Filipa Neri
S. Noela Macioszek CR
posługa we wspólnocie