Duszpasterze

Ks. Lucjan Andrzej Rożek SAC
Proboszcz parafii, Wspólnoty Żywego Rózańca
Ks. Antoni Czulak SAC, duszpasterz
Nabożeństwa dla chorych do Matki Bożej z Fatimy i nabożeństwa środowe do Matki Bożej, posługa w konfesjonale
Ks. Karol Świostek SAC, duszpasterz
Posługa w kancelarii i konfesjonale, chorzy
Ks. kan. Mirosław Dragiel SAC, duszpasterz
kanonik Kapituły Kolegiaty św. Mikołaja w Końskich, kapelan Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, posługa duszpasterska w kościele Garnizonowym w Radomiu
Ks. Marek Kujawski SAC, duszpasterz
kapelan Hospicjum Królowej Apostołów
Ks. Stanisław Barcikowski SAC, duszpasterz
katechizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, odpowiedzialny za kursy przedmałżeńskie, prowadzi Nabożeństwa Fatimskie od maja do października, misje i rekolekcje, chorzy
Ks. Stanisław Goliszek SAC, wikariusz
katechizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Wspólnota Domowego Kościoła Ruchu
Światło – Życie (Oaza Rodzin), kazania pasyjne, chorzy
Ks. Tomasz Stefanowski SAC, wikariusz
egzorcysta diecezjalny, Ojcowie Ministranci młodsi, opiekun Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Wspólnota „Galilea”. Msza Św. trydencka, w każdą IV niedzielę miesiąca, o godz. 15.30, Msza Św. trydencka za zniewolonych, w każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 19.00, chorzy
Ks. Paweł Śliżewski SAC, wikariusz
katechizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23, przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, Msza Święta dla dzieci, w każdą niedzielę o godz. 12.00, opiekun duchowy gazetki parafialnej Moja Parafia, Wspólnota Rodzin Powołanych, opiekun chóru parafialnego Gloria Dei, chorzy
Ks. Marek Tomulczuk SAC, wikariusz
diecezjalny opiekun Wspólnot dla Intronizacji NSPJ, katechizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9, przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, Msza Święta dla dzieci, w każdą niedzielę o godz. 11.45, Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Liturgiczna Służba Ołtarza, koordynator katechetów pracujących w parafii, chorzy
Ks. Artur Wierzbicki SAC, duszpasterz
kierownik Zespołu Radomskiego Caritas Pallotyńska, prowadzi Świetlicę Caritas Pallotyńska, koordynator akcji charytatywnych w parafii, Grupa AA, posługa duszpasterska w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób
z niepełnosprawnością umysłową, zarządza sklepikiem parafialnym
Ks. Marcin Sawicki SAC, wikariusz
katechizacja w Publicznym Gimnazjum Nr 2, przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, posługa we Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”. Msze Św. dla młodzieży, w każdą niedzielę, o 10.30 i w II niedzielę miesiąca, o godz. 15.30 dla rodziców i młodzieży, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, chorzy
Ks. Marian Łagód SAC wikariusz
duszpasterz młodzieży, katecheta, uczy w Specjalnym Ośrodku Szkolno u Wychowawczym, prowadzi Ruch Światło – Życie (Oazę) i Grupę pielgrzymkową „Biała 11”
S. Anna Samuela Rzeźnikowska CR, przełożona wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek
katechizacja w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 i Publicznym Przedszkolu nr 16, prowadzi scholę dziecięca, oprawa muzyczna Mszy Św. dziecięcych.
S. Katarzyna Franciszka Rodziewicz CR
zakrystianka
S. Barbara Teresa Pańkowska CR
nauczycielka języka polskiego w Katolickim Gimnazjum im. św. Filipa Neri
S. Maria Magdalena Reda CR
katechetka