Duszpasterze

Ks. Lucjan Andrzej Rożek SAC
Proboszcz parafii, Wspólnoty Żywego Rózańca

Ks. Antoni Czulak SAC
Nabożeństwa dla chorych do Matki Bożej z Fatimy i nabożeństwa środowe do Matki Bożej, posługa w konfesjonale

Ks. Karol Świostek SAC
Posługa w kancelarii i konfesjonale, chorzy

Ks. kan. Mirosław Dragiel SAC
kanonik Kapituły Kolegiaty św. Mikołaja w Końskich, kapelan Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, posługa duszpasterska w kościele Garnizonowym w Radomiu

Ks. Marek Kujawski SAC
kapelan Hospicjum Królowej Apostołów

Ks. Stanisław Barcikowski SAC
katechizacja w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, odpowiedzialny za kursy przedmałżeńskie, prowadzi Nabożeństwa Fatimskie od maja do października, misje i rekolekcje, chorzy

Ks. Tomasz Stefanowski SAC
egzorcysta diecezjalny, Ojcowie Ministranci młodsi, opiekun Ruchu Rodzin Nazaretańskich, Wspólnota „Galilea”. Msza Św. trydencka, w każdą IV niedzielę miesiąca, o godz. 15.30, Msza Św. trydencka za zniewolonych, w każdy I poniedziałek miesiąca o godz. 19.00, chorzy

Ks. Paweł Śliżewski SAC
katechizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 23, przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, Msza Święta dla dzieci, w każdą niedzielę o godz. 12.00, opiekun duchowy gazetki parafialnej Moja Parafia, Wspólnota Rodzin Powołanych, opiekun chóru parafialnego Gloria Dei, chorzy

Ks. Marek Tomulczuk SAC
diecezjalny opiekun Wspólnot dla Intronizacji NSPJ, katechizacja w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 9, przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, Msza Święta dla dzieci, w każdą niedzielę o godz. 11.45, Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Liturgiczna Służba Ołtarza, koordynator katechetów pracujących w parafii, chorzy

Ks. Artur Wierzbicki SAC
dyrektor Caritas Pallotyńskiej, prowadzi Świetlicę Caritas Pallotyńska, koordynator akcji charytatywnych w parafii, Grupa AA, posługa duszpasterska w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób
z niepełnosprawnością umysłową, zarządza sklepikiem parafialnym

Ks. Marcin Sawicki SAC
katechizacja w Publicznym Gimnazjum Nr 2, przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania, posługa we Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym „Magnificat”. Msze Św. dla młodzieży, w każdą niedzielę, o 10.30 i w II niedzielę miesiąca, o godz. 15.30 dla rodziców i młodzieży, przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania, chorzy

S. Lidia Śpiewak CR,
przełożona wspólnoty Sióstr Zmartwychwstanek, katechetka

S. Barbara Teresa Pańkowska CR
nauczycielka języka polskiego w Katolickim Gimnazjum im. św. Filipa Neri

Siostra Paulina Fabia CR
zakrystianka

S. Maria Magdalena Reda CR
katechetka