Press "Enter" to skip to content

Ogłoszenia duszpasterskie

Uroczystość Objawienia Pańskiego
6 stycznia 2022

  1. Dziś w uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną popularnie świętem Trzech Króli wspominamy dzień, kiedy to Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Jezusowi. Oznacza to, że Syn Boży przyszedł na świat by zbawić wszystkich. Jego orędzie zbawienia skierowane jest do wszystkich ludów, narodów i języków. Msze Święte z obrzędem błogosławieństwa kredy i kadzidła dzisiaj sprawowane są według porządku niedzielnego.
  2. Pobłogosławioną kredą oznaczmy nasze domy na znak przyjęcia Wcielonego Słowa Bożego. Czynimy to zapisując pierwsze litery od tradycyjnych imion Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz rok bieżący (K+M+B 2022) lub można zapisać (C+M+B 2022) jako skrót łacińskiego zwrotu „Christus mansionem benedicat”, które tłumaczy się: „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Oba sposoby są poprawne.
  3. Dzisiejsze święto to także Dzień Pomocy Misjom oraz Misyjny Dzień Dzieci. W naszej parafii dzień misyjny będziemy przezywali 23 stycznia w Ur. św. Wincentego Pallottiego. W wielu miastach także w Radomiu przejdą dziś Orszaki Trzech Króli jako radosna manifestacja wiary i przywiązania do tradycji chrześcijańskiej.
  4. Dziś przypada pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy za kapłanów oraz o nowe powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne.
  5. Jutro, 7 stycznia, pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź (także dla dzieci) podczas porannych Mszy świętych i od godz. 17.15. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.30 do godz. 21.00. Z racji trwającej kolędy – w I piątek nie będzie odwiedzin chorych w ich domach. Przez styczeń nie będzie także Mszy św. do Miłosierdzia Bożego w piątki o godz. 15,00. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Proszę zwrócić uwagę, że Gość Niedzielny kosztuje teraz 8 zł.